اخبار شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

اخبار و اطلاع رسانی

(آرشیو ماه خرداد 1400)
مصاحبه-جناب-آقای-مهندس-بابایی-مدیرعامل-شرکت-مدیریت-توسعه-صنایع-پتروشیمی-با-خبرگزاری-های-شما-و-اقتصاد-کیوسک-خبر-فکر-اقتصادی-آرمان-ملی-و-
پنجشنبه، 06 خرداد 1400 - 00:09
مصاحبه جناب آقای مهندس بابایی مدیرعامل شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی با نشریه مشعل
مصاحبه جناب آقای مهندس بابایی مدیرعامل شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی با نشریه مشعل
شنبه، 01 خرداد 1400 - 14:28