اخبار شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

اخبار و اطلاع رسانی

(آرشیو ماه خرداد 1402)
انتصاب مدیر MC پروژه پتروشیمی صدف
مدیر MC پروژه پتروشیمی صدف شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی منصوب گردید.
دوشنبه، 29 خرداد 1402 - 13:58
انتصاب مدیر MC طرح پارک های پتروشیمیایی
مدیر MC طرح پارک های پتروشیمیایی شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی منصوب گردید.
ﺳﻪشنبه، 16 خرداد 1402 - 15:09
برگزاری مجمع عادی سالیانه شرکت
دوشنبه، 01 خرداد 1402 - 11:54