برگزاری مناقصه و عقد قرارداد

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی با تکیه بر سال ها تجربه، تخصص و بکارگیری نیروهای آشنا به صنعت، شناسایی، ارزیابی و دسته بندی طیف گسترده ای از سازندگان، پیمانکاران و مشاوران داخلی و خارجی به تفکیک هر حوزه، شناخت و ابداع روش های کارآمد و مؤثر درخصوص برگزاری مناقصات داخلی و خارجی، ارزیابی پیشنهادهای فنی-بازرگانی، ارتباط با صاحبان لیسانس معتبر خارجی و شرکتهای تراز اول صنعتی در هر حوزه، همواره درصدد تأمین کیفیت مورد انتظار کارفرمایان خود بوده و در این راستا توانسته است در کارنامه خود عهده دار تهیه اسناد و برگزاری مناقصات شمار زیادی از طرح ها و کلان پروژه های توسعه ای در حوزه های نفت،گاز و پتروشیمی کشور به ارزش بالغ بر ١٧ میلیارد دلار باشد.

تدوین و پیشنهاد استراتژی های مناسب انعقاد قراردادهای پروژه براساس بررسی ریسکهای درون سازمانی و برون سازمانی با توجه به وجود تجربه سالیان متمادی اجرای طرح های توسعه ای و وجود طیف وسیعی از طرح های در دست اجرا در این شرکت، می تواند راهگشای تصمیم سازی صاحبان پروژه ها در جهت رسیدن به اهداف مدنظر ذینفعان باشد. این شرکت می تواند تجربیات خود را در جهت بهینه سازی و تدوین زنجیرۀ ارزش صنعت پتروشیمی، با صاحبان پروژه ها و ذینفعان آن به اشتراک گذارد تا در راستای اهداف کلان چشم انداز صنعت پتروشیمی کشور نقش خود را بطور مؤثر ایفا نماید.