مزیت های رقابتی پیدمکو

- دانش، تجربه و توانمندی لازم در ارائه خدمات مجری طرح و مدیریت طرح (MC)

- گواهینامه رتبه پایه ١ حوزه مدیریت طرح در تخصص واحدهای پالایشگاه، نفت، گاز و پتروشیمی

- تجربه مدیریت توسعه طرح‌های پتروشیمی در بخش دولتی به عنوان بازوی اجرایی NPC و توانمندی جهت GC یا مشاور مهندسی

- توانمندی مدیریت قراردادها در صنعت پتروشیمی

- توانمندی و تجربه در حکمیت و حل و فصل مشکلات و چالش‌های قراردادی

- برخورداری از ارتباطات مؤثر با صاحبان دانش فنی (لیسانس)، پیمانکاران و مشاوران در صنایع پتروشیمی

- توانمندی مناسب در شناسایی فناوری‌های به‌روز و مدرن در فرایند برگزاری مناقصات خرید دانش فنی (لیسانس)

- توانمندی ارائه خدمات اجرای طرح‌های بهبود و افزایش ظرفیت به مجتمع‌های تولیدی با توجه به تجربه های عملیاتی و پروژه‌ای شرکت

- پایش مستمر توانمندی‌های داخلی و ارزیابی سازندگان، پیمانکاران و مشاوران

- ظرفیت مناسب ارائه آموزشهای تخصصی مدیریتی، مدیریت پروژه‌ای و فنی