پالایشگاه گاز بید بلند خلیج فارس

پالایشگاه گاز بید بلند خلیج فارس

پتروشیمی هنگام

پتروشیمی هنگام

پلی پروپلین ایلام

پلی پروپلین ایلام

 بازیابی گازهای فلرو تولید سولفات آمونیوم پتروشیمی نوری

بازیابی گازهای فلرو تولید سولفات آمونیوم پتروشیمی نوری

 الفین پتروشیمی دهلران

الفین پتروشیمی دهلران

 بهسازی و احداث تاسیسات جمع آوری  گازهای مشعل پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس

بهسازی و احداث تاسیسات جمع آوری گازهای مشعل پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس

پتروشیمی آپادانا خلیج فارس

پتروشیمی آپادانا خلیج فارس

بهسازی و احداث تاسیسات جمع آوری  گازهای مشعل پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس

بهسازی و احداث تاسیسات جمع آوری گازهای مشعل پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس

الفین گچساران

الفین گچساران

پلی الومنیوم کلراید پتروشیمی ارومیه

پلی الومنیوم کلراید پتروشیمی ارومیه

پلی اتیلن سنگین شرکت صنایع پلیمر گچساران

پلی اتیلن سنگین شرکت صنایع پلیمر گچساران

پتروشیمی ابن سینای اندیمشک

پتروشیمی ابن سینای اندیمشک

الفین الماس ماهشهر

الفین الماس ماهشهر