پروژه ها

  

واحد الفین شرکت پتروشیمی دهلران

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی مدیریت اجرای طرح (MC) و نظارت کارگاهی پروژه احداث الفین با هدف تولید هیدروژن خالص ، بنزین پیرولیز و نفت کوره محصول نفت کوره  را بر عهده دارد.

پتروشیمی دهلران، یک مجتمع پتروشیمی بر پایه خوراک C2+ می باشد. خوراک C2+ مجتمع از NGL-3100 تامین خواهد شد. ظرفیت خوراک حدود kTA 1،055 خواهد بود. محصولات واحد اولفین این پتروشیمی شامل اتیلن و پروپیلن گرید پلیمری  به عنوان محصولات اصلی و بنزین پیرولیز و نفت کوره به عنوان محصول جانبی طرح می باشد.

بازگشت