پروژه ها

  

طرح احداث واحد الفین شرکت پتروشیمی دهلران

پتروشیمی دهلران، یک مجتمع پتروشیمی بر پایه خوراک C2+ می باشد. خوراک C2+ مجتمع از NGL-3100 تامین خواهد شد. ظرفیت خوراک حدود kTA 1،055 خواهد بود. محصولات واحد اولفین این پتروشیمی شامل اتیلن و پروپیلن گرید پلیمری  به عنوان محصولات اصلی و بنزین پیرولیز و نفت کوره به عنوان محصول جانبی طرح می باشد.

دانش فنی طرح براساس تکنولوژی Linde در پتروشیمی مارون است که توسط شرکت EIED به روز رسانی و توسعه یافته است. دوره بهره برداری 7.920 ساعت در سال در نظر گرفته شده است. همچنین مازاد هیدروژن تولید شده به عنوان سوخت در واحد مصرف خواهد شد.

بازگشت