پروژه ها

  

NGL3100 شرکت پترو پالایش دهلران

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی مدیریت اجرای طرح (MC)، پروژه احداث گاز و گاز مایع 3100 NGL در سال 1390در زمینی به مساحت 100 هکتار و با هدف جلوگیری از سوزاندن گاز با ارزش همراه نفت میادین دهلران، دانان، آذر، چشمه خوش و پایدار غرب و تامین خوراک پتروشیمی را برعهده دارد.خوراک کارخانه از میادین ذکر شده تامین و به محصول با ارزش تبدیل خواهد شد. پروژه، علاوه بر کارخانه گاز و گاز مایع شامل احداث 9 خط لوله انتقال خوراک و محصول به همراه 7 ایستگاه شیرآلات بین راهی و احداث پست اصلی برق و خط انتقال برق از نیروگاه اختصاصی نیز می باشد.

بازگشت