پروژه ها

  

طرح احداث NGL3100 شرکت پترو پالایش دهلران

پروژه کارخانه گاز و گاز مایع 3100 در منطقه موسیان-چشمه خوش استان ایلام به ظرفیت 240 میلیون فوت مکعب گاز در روز تعریف شده است. خوراک کارخانه از مخلوط گازهای همراه نفت میادین دزفول شمالی (شامل دهلران، دانان، آذر، چشمه خوش، پایدار غرب-بنگستان، پایدار غرب-آسماری) تامین خواهد شد. کلیه گازهای اشاره شده از میادین در مناطق دهلران و چشمه خوش جمع آوری شده و با فشار افزایی از طریق خطوط لوله به کارخانه انتقال پیدا می کند.

بازگشت