info@pidmco.ir   |   2-88304801-021 (98+)
X

پروژه ها

  

بی بی حکیمه


NGL 1300 بی بی حکیمه
شرکت واحد محصولات ظرفیت اسمی (هزار تن در سال) سال راه اندازی محدوده کار
NGL 1300 بی بی حکیمه NGL گاز مایع 22 هزار 1381 برگزاری مناقصه و عقد قرارداد / اجرا و راه اندازی

بازگشت