info@pidmco.ir   |   2-88304801-021 (98+)
X

پروژه ها

  

پتروشیمی فناوران


پتروشیمی فناوران
شرکت واحد محصولات ظرفیت اسمی (هزار تن در سال) سال راه اندازی محدوده کار
پتروشیمی فناوران متانول متانول 1000 1382 برگزاری مناقصه و عقد قرارداد
اسیداستیک اسیداستیک 150
منواکسید کربن منواکسید کربن 140

بازگشت