info@pidmco.ir   |   2-88304801-021 (98+)
X

پروژه ها

  

پتروشیمی برزویه (آروماتیک چهارم)


پتروشیمی برزویه (آروماتیک چهارم)
شرکت واحد محصولات ظرفیت اسمی (هزار تن در سال) سال راه اندازی محدوده کار
پتروشیمی برزویه (آروماتیک چهارم) آروماتیک بنزن 430 1382 برگزاری مناقصه و عقد قرارداد
ارتوزایلین 100
پارازایلین 750

بازگشت