info@pidmco.ir   |   2-88304801-021 (98+)
X

پروژه ها

  

پتروشیمی بیستون


پتروشیمی بیستون
شرکت واحد محصولات ظرفیت اسمی (هزار تن در سال) سال راه اندازی محدوده کار
پتروشیمی بیستون LAB آلکیل بنزن خطی 50 1383 برگزاری مناقصه و عقد قرارداد / اجرا و راه اندازی

بازگشت