info@pidmco.ir   |   2-88304801-021 (98+)
X

پروژه ها

  

پتروشیمی مارون (الفین هفتم)


پتروشیمی مارون (الفین هفتم)
شرکت واحد محصولات ظرفیت اسمی (هزار تن در سال) سال راه اندازی محدوده کار
پتروشیمی مارون (الفین هفتم) بازیابی اتان C2 1900 1384 برگزاری مناقصه و عقد قرار داد / اجرا و برگزاری
الفین اتیلن 1100 1382 برگزاری مناقصه و عقد قرار داد

بازگشت