info@pidmco.ir   |   2-88304801-021 (98+)
X

پروژه ها

  

پتروشیمی پردیس


پتروشیمی پردیس
شرکت واحد محصولات ظرفیت اسمی (هزار تن در سال) سال راه اندازی محدوده کار
پتروشیمی پردیس آمونیاک و اوره اول عسلویه آمونیاک 677 1385 برگزاری مناقصه و عقد قرار داد / اجرا و راه اندازی
اوره 1073
آمونیاک و اوره دوم عسلویه آمونیاک 677 1388
اوره 1073

بازگشت