info@pidmco.ir   |   2-88304801-021 (98+)
X

پروژه ها

  

پتروشیمی پارس (الفین نهم)


پتروشیمی پارس (الفین نهم)
شرکت واحد محصولات ظرفیت اسمی (هزار تن در سال) سال راه اندازی محدوده کار
پتروشیمی پارس (الفین نهم) الفین اتیلن 1000 1382 برگزاری مناقصه و عقد قرار داد
بازیابی اتان اتان 1600 1382 برگزاری مناقصه و عقد قرار داد
اتیلن بنزن اتیلن بنزن 645 1388 برگزاری مناقصه و عقد قرار داد / اجرا و راه اندازی
استایرن منومر استایرن منومر 600 1388 برگزاری مناقصه و عقد قرار داد / اجرا و راه اندازی

بازگشت