پروژه ها

  

پتروشیمی ایلام


پتروشیمی ایلام
شرکت واحد محصولات ظرفیت اسمی (هزار تن در سال) سال راه اندازی محدوده کار
پتروشیمی ایلام الفین اتیلن 450 --- برگزاری مناقصه و عقد قرارداد
پتروشیمی ایلام HDPE پلی اتیلن سنگین 450 --- برگزاری مناقصه و عقد قرارداد

بازگشت