پروژه ها

  

پتروشیمی لرستان


پتروشیمی لرستان
شرکت واحد محصولات ظرفیت اسمی (هزار تن در سال) سال راه اندازی محدوده کار
پتروشیمی لرستان HDPE/LLDPE پلی اتیلن سنگین / سبک خطی 300 --- برگزاری مناقصه و عقد قرارداد
1-بوتن 30

بازگشت