پروژه ها

  

پتروشیمی سلمان فارسی


پتروشیمی سلمان فارسی
شرکت واحد محصولات ظرفیت اسمی (هزار تن در سال) سال راه اندازی محدوده کار
پتروشیمی سلمان فارسی PDH پروپیلن 350 بخش خصوصی برگزاری مناقصه و عقد قرارداد

بازگشت