پروژه ها

  

پلی آلومنیوم کلراید پتروشیمی ارومیه

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی، مدیریت طرح پروژه تولید پلی آلومنیوم کلرایدجامد، شرکت پتروشیمی ارومیه را ببر عهده دارد

محل احداث این پروژه  در زمینی به مساحن 13500 متر مربع در استان آذربایجان غربی و سایت پتروشیمی ارومیه می باشد.

مدیریت طرح این پروژه در بهمن ماه سال 1401 بعد از شش ماه از شروع آن به شرکت پیدمکو واگذار شد 

ظرفیت کل تولید پلی کربنات تحت لیسانس 23000 تن در ستال است 

بازگشت