پروژه ها

  

خط لوله پتروشیمی بندرامام

شرکت مدیریت توسعه صنایبع پتروشیمی  مدیریت اجرای طرح و نظارت کارگاهی احداث خط لوله 20 اینچ اتان و 10 اینچ پوپان بوتان، حدفاصل تاسیسات ماهشهر شرکت پالایش گاز بیدبلند تا پتروشیمی بندر امام خمینی را بر عهده دارد 

 

بازگشت