پروژه ها

  

واحد الفین هرمز خلیج فارس

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی، مدیریت طرح (MC) مگا پروژه الفین شامل دوفاز و در دو زمین مجزا و در فاز دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در عسلویه را برعهده دارد

مگا پروژه هرمز خلیج فارس شامل طرح‌های الفین، پلی اتیلن سنگین و سبک، پلی پروپیلن و بوتادین است. این طرح در فاز 2 عسلویه و با کارفرمایی شرکت پتروشیمی هرمز خلیج فارس  در دست اجراست. مهندسی اصولی از آذر 1399 آغاز و در سال 1400 به پایان رسید. قرارداد EPCC احداث واحد الفین نیز از آذر سال 1400 منعقد و هم‌اکنون پیمانکارفرعی ساختمان و نصب در حال تجهیز کارگاه می باشد. پیش‌بینی می‌شود این طرح در آذر ماه 1404به بهره‌برداری برسد. سالانه یک میلیون تن اتان و 1 میلیون و 200 هزار تن بوتان خوراک برای این طرح درنظرگرفته شده است.  محصولات واحد الفین شامل: اتیلن، پروپیلن ، بنزین پیرولیز و محصولات نهایی شامل: پلی اتیلن سنگین و سبک و سبک خطی جمعاً 1 میلیون و 200 هزار تن ، پلی پروپیلن 300 هزار تن ، بنزین پیرولیز 115 هزار تن و بوتادین 66 هزار تن در سال خواهد بود.

بازگشت