پروژه ها

  

پلی پروپلین ارغوان گستر ایلام

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی مدیریت اجرای طرح (MC) و نظارت کارگاهی پروژه  واحد پلی پروپیلن ایلام برای تولید انواع پلی پروپیلن با گرید های همو پلیمر، کوپلیمر تصادفی و
بلاک کوپلیمر در ضلع جنوبی مجتمع پتروشیمی ایلام بر عهده دارد.

بازگشت