اجرای طرح های زیربنایی و ساختمان

اجرای طرح های زیر بنایی و ساختمان

 
 

ما افتخار داریم که طی چندین سال فعالیت، خدمات متعددی را در زمینۀ طراحی، اجرا و نظارت بر طرح ها و پروژه های ساختمانی و زیربنائی متنوع از جمله راه و راه آهن، پل و تونل ها، فرودگاه، اسکله، خطوط انتقال، تأسیسات و ... را به اتمام رسانده‌ایم.