طراحی سایت
info@pidmco.ir   |   (+98) 021-88304801-2
X

projects

  

NGL 1300 Bibi Hakimeh


NGL 1300 Bibi Hakimeh
Company Unit Products Capacity(Million Tones Year) commissioning Year Scope of work
NGL 1300 Bibi Hakimeh NGL Liquid Gas 22 هزار 1381 برگزاری مناقصه و عقد قرارداد / اجرا و راه اندازی

back