شماره: 47
1398/05/07
سمینار آموزشی
سمینار آموزشی

سمینار آموزشی (آشنایی با مفاهیم امنیت اطلاعات، ضرورت و اهمیت آن)

سمینار آموزشی (آشنایی با مفاهیم امنیت اطلاعات، ضرورت و اهمیت آن) ویژه مدیران در روز یکشنبه مورخ 1398/5/6 رأس ساعت 9 صبح در سالن کنفرانس طبقه همکف شرکت برگزار گردید.

حق انتشار محفوظ است ©