شماره: 138
1400/11/03
پیام تبریک جناب آقای مهندس بابایی مدیرعامل محترم شرکت بمناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)
پیام تبریک جناب آقای مهندس بابایی مدیرعامل محترم شرکت بمناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)

پیام تبریک جناب آقای مهندس بابایی مدیرعامل محترم شرکت بمناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و مقام بزرگداشت زن

پیام تبریک جناب آقای مهندس بابایی مدیرعامل محترم شرکت بمناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و مقام بزرگداشت روز زن

حق انتشار محفوظ است ©